ภาษาคนไทย

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

…เพราะว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศ มีหลายภาษาของตนเอง แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทาง ที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เรามี โชคดี ที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิงที่จะรักษาไว้…

Advertisements

คำคมฮา ๆ

คำคมฮา ๆ

1. “เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย แต่ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะ”

2. “ทำบุญมีผล “ชาติหน้า” แต่ทำ “ทั้งหน้า” มีผลชาตินี้

3. “เก็บความบริสุทธิ์ไว้ทำไม สมัครงานที่ไหนเขาก็รับแต่คนมีประสบการณ์”

4. “ลำโพงเสียงมันดัง แต่ลำพังเสียงมันเงียบ”

5. “แรกๆ จริงจัง จริงใจ เวลาผ่านไป จัญไรจริงๆ”

6. “เพิ่งรู้ว่ามีแฟนเป็นกระดูก ก็ตอนถูกหมาคาบไปแDกส์”

7. “ผู้หญิงบางคนเหมือนกาแฟ Esspresso เข้ม  แรง แต่ no  milk”

(จาก มติชนสุดสัปดาห์)

       

                  บางครั้งก็นอกกรอบบ้างพอน่ารักน่าหยิกก็อภัยกันได้